Cztery kopce królewskie w Krakowie

Cztery kopce królewskie w Krakowie

Atrakcje turystyczne Krakowa to nie tylko stare, stylowe budowle, gdyż miasto słynie też z czterech królewskich kopców. Jest to nasyp ziemny, najczęściej w kształcie stożka, niejednokrotnie ze ściętym wierzchołkiem. Najsłynniejszym ze wspomnianych tutaj kopców królewskich jest ten usypany na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego. Czasem nazywany jest on Kopcem Niepodległości, Kopcem Wolności, Sowiniecem, lub Mogiłą Mogił. Jest to wysoka na około 35 metrów budowla, o średnicy podstawy 111 metrów. Objętość to 130 tys. metrów sześciennych. Całość wznosi się na wzgórzu o wysokości 358 m n.p.m. Drugim znanym nasypem jest Kopiec Kościuszki. Poświęcony on jest słynnemu polskiemu powstańcowi w 1823 roku. Budowla ta wznosi się na Sikorniku, czyli wzgórzu sięgającym 333 m n.p.m. Całkowita wysokość to 34,1 metra, 80 metrów średnicy u podstawy i wierzchołku mającym średnicę 8,5 metra. Znany jest też trzeci z kopców poświęconych bohaterom, czyli Kopiec Krakusa, znany też jako Kopiec Kraka, który według kronikarza Długosza był założycielem Krakowa. 16-metrowy nasyp ma objętość ponad 19 tys metrów sześciennych, a średnicą podstawy jest 57 metrów. Płaski wierzchołek wynosi 8 metrów długości. Ostatnim nasypem jest Kopiec Wandy, która była córka legendarnego Kraka. Wzgórze ma 14 metrów wysokości, a wierzchołek wieńczy marmurowy pomnik, który zaprojektował Jan Matejko. Kopce są tak zaprojektowany, aby mogli na nie wejść zwiedzający.