Architektura sakralna i Kościół Mariacki w Krakowie

Architektura sakralna i Kościół Mariacki w Krakowie

Kraków to w dużej mierze architektura sakralna. W mieście znajduje się wiele zabytkowych bazylik, kościołów i klasztorów. Wśród nich na pewno na uwagę zasługuje znajdujący się na Rynku Głównym Starego Miasta Kościół Mariacki. Tak naprawdę to jest to budowla, gdzie możemy mówić o dwóch atrakcjach turystycznych dotyczących zabytków. Jest tak dlatego, iż sama świątynia jest już okazałym kościołem, a przecież wewnątrz znajduje się ołtarz Wita Stwosza. Z racji swej nazwy kościół ten stoi na tak zwanym Placu Mariackim. Ta gotycka budowla powstawała na przestrzeni XIV i XV wieku. Charakterystyczne są tutaj dwie wieże, z których jedna mierzy 82 metry wysokości, a druga 69 metrów. Na szpicy wyższej z wież znajduje się korona. Wieże nakryte są tak zwanymi hełmami, które pochodzą z dwóch epok. Jeden z nich pochodzi z gotyku, a drugi jest odzwierciedleniem późnego renesansu. Kościół składa się z wielu kaplic, posiada też stare organy kościelne. Warto również wspomnieć, że na wyższej z wież, która nazywana jest Hejnalicą odgrywany jest przez trębacza, każdego dnia, co godzinę Hejnał Mariacki. Na tejże wieży znajduje się także dzwon zegarowy z 1530 roku. Jednak głównym celem turystów jest zobaczenie wspomnianego ołtarza. Niekiedy jest on także nazywany Ołtarzem Mariackim w Krakowie. To wielkie dzieło ukazuje kunszt artysty, który zadbał o każdy szczegół wykonując wszystkie rzeźby i płaskorzeźby.