Czasopismo z nowinkami z branży hotelarskiej

Czasopismo z nowinkami z branży hotelarskiej

Hotelarz to najstarszy miesięcznik z branży hotelarskiej, wydawany w Polsce od 1962 roku. Redaktorem naczelnym jest Dorota Bogucka, a średni nakład wynosi 6000 egzemplarzy. Jego inicjatorem i wydawcą było Polskie Zrzeszenie Hoteli, jednak w 2004 roku pałeczkę przejęły Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wówczas czasopismo przeszło przemianę wizualną, która dotyczyła głównie szaty graficznej i formuły. Miesięcznik tworzy doświadczony zespół dziennikarzy, którzy doskonale orientują się w polskim rynku hotelowym. Teksty piszą uznani specjaliści w dziedzinie hotelarstwa i turystyki, eksperci oraz pracownicy firm dostawczych lub inaczej współpracujących z branżą. Adresat czasopisma to przede wszystkim zarządcy hoteli, moteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów wczasowych, sanatoriów i centrów kongresowo-konferencyjnych. Czytelnikami są także właściciele obiektów gastronomicznych oraz kierownicy firm dystrybuujących i produkujących rozmaite produkty na potrzeby hotelarstwa. Według danych ZKDP Hotelarz jest miażdżącym liderem na rynku czasopism hotelarskich. Jego przewaga w rozpowszechnianiu wynosi ponad 50% nad konkurencyjnymi tytułami. Czasopismo podejmuje szereg bardzo cennych działań pro środowiskowych. Hotelarz to tytuł wzbudzający respekt i uznanie.