Dom Jana Długosza w Krakowie

Dom Jana Długosza w Krakowie

Kraków jest jednym z najstarszych miast w Polsce i ma duże znaczenie historyczne, a co za tym idzie jest też miejscem atrakcyjnym dla turystów. Składa się na to szereg zabytków, głównie z epoki średniowiecza. W tej dawnej stolicy Kraju nad Wisłą żyło i przewijało się wiele znamienitych osób, które niejednokrotnie odcisnęły piętno na historii miasta. Kraków odwiedzali możnowładcy, osobistości świeckie, tutaj studiowali wielcy uczeni, rozwijali się artyści i w końcu umierali królowie. Jedną z postaci, która miała duże znaczenie dla historii Królestwa Polskiego i samego Krakowa był polski kronikarz i historyk Jan Długosz. Urodził się w 1415 roku, a osiedlił w Krakowie w 1450 roku, kiedy to krakowska kapituła katedralna podarowała mu za zasługi jeden z budynków mieszczących się nieopodal zamku na Wawelu. Kronikarz przebudował mieszkanie i żył tam aż do śmierci, co miało miejsce w 1480 roku. Dlatego też mówimy o Domu Długosza, jako jednym z XIV- wiecznych zabytków. Budynek znajduje się przy ulicy Kanonicznej i jest to w dużej mierze przykład architektury renesansowej. Charakterystyczna dla tego budynku jest pamiątkowa płaskorzeźba wmurowana w jedną ze ścian. Przedstawia ona pana domu klęczącego przed Madonną i Jezusem, a umieszczona została na elewacji już po śmierci kronikarza. Na innej ze ścian zobaczymy także płytę, która upamiętnia rodzinę Wyspiańskich, którzy także mieszkali w tym domu.