Kościół świętego Andrzeja w Krakowie

Kościół świętego Andrzeja w Krakowie

Bardzo znaczną część zabytków stanowią budynki architektury sakralnej. W dużej mierze są to kościoły. Warto udać się do Małopolski w celu zwiedzenia okazałych dzieł architektury, będących często jednymi z najstarszych stawianych budowli. Pierwsze z nich to konstrukcje drewniane, ale i te murowane należą do przykładów budownictwa średniowiecznego, kiedy to panowały w architekturze gotyk, renesans, a później także barok. Doskonałym miejscem jest tutaj Kraków, gdzie znajduje się mnóstwo zabytkowych kościołów. O Kościele Mariackim powiedziano już wiele, ale są też inne chrześcijańskie świątynie, o których warto choćby wspomnieć. Jednym z najstarszych budynków jest tutaj kościół pod patronatem świętego Andrzeja. Tutaj mówimy o rzymskokatolickiej świątyni budowanej w latach 1079-1098. Kościół ten to zabytek, który odzwierciedla jeszcze styl romański. Jednak można tu również odnaleźć nawiązania do gotyku i baroku. W pewnym sensie ta dwu-wieżowa bazylika ma charakter obronny, o czym świadczy jej masywna bryła i otwory strzelnicze. Zbudowana ona jest głównie z warstw wapienia i piaskowca. Trzeba też wspomnieć, że do Kościoła świętego Andrzeja przylega klasztor, gdzie przechowywane są XIII-wieczne relikwie, stary mozaikowy obraz Matki Boskiej, jak również zabytkowe figurki jasełkowe. W klasztornym muzeum natomiast zachowały się wczesnogotyckie księgi.