Kraków i studenci

Kraków i studenci

Kraków jako siedziba najstarszego polskiego uniwersytetu, po dziś dzień kultywuje tradycje uniwersyteckie i otacza opieką najstarsze zabudowania związane z uczelnią. Stosunkowo niedawno zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne Collegium Maius. Jest to najstarszy budynek uniwersytecki, pochodzący jeszcze z czasów fundacji królowej Jadwigi. Zbudowany był w stylu gotyckim, z kamienia i cegły, z wewnętrznym dziedzińcem. Jak większość budynków użytkowych uległ wielu przebudowom, dopiero Karol Estreicher podjął próbę przywrócenia gotyckiego charakteru budowli. Obecnie we wnętrzach Collegium Maius mieści się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadające głównie eksponaty związane z działalnością uczelni. Można tam podziwiać bardzo cenne przedmioty, takie jak zestaw przyrządów astronomicznych, także tych, używanych przez Mikołaja Kopernika lub najstarszy polski globus, na którym widnieje nazwa kontynentu amerykańskiego. Podczas ostatnich prac renowacyjnych uporządkowano również wewnętrzny dziedziniec, na którego krużgankach znajduje się szereg interesujących kamiennych detali architektonicznych oraz tak zwane ogródki dziekańskie. Tragiczna historia aresztowania przez hitlerowców krakowskich profesorów upamiętniona jest natomiast poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej w Sali nr 66 im. Mikołaja Kopernika w Collegium Novum, czyli dokładnie tam gdzie rzecz owa się wydarzyła.