Organizacja hotelarska na skalę międzynarodową

Organizacja hotelarska na skalę międzynarodową

Polskie Zrzeszenie Hoteli to polska organizacja o charakterze turystycznym. Siedziba znajduje się w Warszawie, a jej prezesem jest Marek Stopczyk. Zasięg organizacji sięga poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwowzorem stowarzyszenia była Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego, która powstała w dwudziestolecie międzywojennym. Jej celami były: podniesienie rangi zawodu hotelarz i jego ochrona oraz prawna ochrona nazwy hotel. Organizacja ta zapoczątkowała powstanie pierwszych profesjonalnych szkół hotelarskich w Polsce. Kształcenie obejmowało głównie naukę języków obcych oraz liczne kursy dla barmanów, kucharzy, kelnerów i stewardów. Ponadto NOPPH wydawała biuletyn informacyjny z informacjami z polskiej i światowej branży hotelarskiej. Po II wojnie światowej organizacja wznowiła działalność dopiero w 1962 roku, już jako Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych. Od 1996 roku działa ono jako Polskie Zrzeszenie Hoteli. Stowarzyszenie organizuje targi i konkursy. Główne cele działalności PZH to: reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i poza jego granicami, dbałość o stały rozwój branży hotelarskiej i podnoszenie jakości obsługi klienta, upowszechnianie wiedzy, szkolenie i kształcenie kadr, wspieranie badań naukowych oraz ochrona interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych.