Rozległa łąka w Krakowie zwana Błoniami

Rozległa łąka w Krakowie zwana Błoniami

Będąc w Krakowie warto wybrać się do historycznego centrum, skąd trafimy na rozległą łąkę o powierzchni 48 ha. Ten obszar mający w obwodzie przeszło 3580 metrów, niegdyś był o wiele większy i w dużej części stanowił pastwisko gminne. Mowa tutaj o krakowskich Błoniach. Taką właśnie nazwą określa się tą największą z łąk w mieście, jeżeli na myśl przyjdzie nam porównanie do innych tego typu obszarów w Europie. Tu warto nadmienić, że miano zabytków nie odnosi się tylko do budowli, gdyż od roku 2000 Błonia również zostały wpisane do rejestru zabytków. Łąka ta ma bogate dzieje historyczne, a jej początki sięgają 1162 roku. Po latach obszar ten zaniedbany i zalewany wodami rzeki Rudawy przekształcił Błonia w grzęzawisko. Dopiero w 1908 roku osuszono bagna, zrobiono odpływy i założono deptak. Nieopodal Błoń został założony jeden z najstarszych klubów sportowych w Polsce Cracovia, co miało miejsce w 1906 roku. 5 lat później na Błoniach powstał Park Sportowy Juvenia. Wszystkie wspomniane tu fakty wydają się być wystarczającym argumentem na odwiedzenie tej krakowskiej łąki w celach turystycznych i krajoznawczych. Aby odnaleźć to miejsce musimy udać się do dzielnicy miasta nazywanej Zwierzyńcem. Obszar ten doskonale jest widoczny tak z Kopca Kościuszki, jak i Kopca Piłsudskiego. Z Błoń natomiast widoczne są wieże Kościoła Mariackiego.