Rynek, nie jak każdy

Rynek, nie jak każdy

Na terenie naszego kraju istnieje kilka miast stanowiących obowiązkowe punkty programów wycieczek edukacyjnych i turystycznych. Kraków zalicza się do nich w pierwszym rzędzie. Decyduje o tym nie tyko historyczne znaczenie dawnej stolicy i siedziby królów, ale również szczęśliwy fakt, że miastu udało się zachować znaczny procent zabytkowej substancji architektonicznej i urbanistycznej. Kraków uniknął poważniejszych zniszczeń podczas II wojny światowej, a Krakowskie Stare Miasto w odróżnieniu od starówek w innych miastach polskich jest autentykiem, w którym w sposób naturalny nawarstwiały się świadectwa kolejnych epok i stylów. Wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest atrakcją dla turystów z całego świata. Wyjątkowość krakowskiego Rynku Głównego polega również na tym, że przyciąga nie tylko zwiedzających, ale cały czas stanowi centrum życia towarzyskiego i kulturalnego dla stałych mieszkańców miasta. Spacerując po Rynku i otaczających go uliczkach, popijając kawę w jednej z dziesiątek urokliwych kawiarenek lub wstępując na chwilę zadumy do któregoś ze staromiejskich kościołów, można spotkać nie tylko przysłowiowych Japończyków z aparatami fotograficznymi, ale rozpoznawalne postaci znanych krakowian – aktorów, literatów, dziennikarzy, polityków, profesorów uniwersyteckich, którzy publicznie deklarują, że dzień bez pobytu na Starym Rynku jest dla nich dniem straconym.