Sukiennice na piętrze

Sukiennice na piętrze

Uroczyście otwarta po kompleksowych pracach konserwatorskich Sukiennic Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku stanowi obowiązkowy punkt programu zwiedzania Starego Miasta w Krakowie. Jest ona największą w Polsce ekspozycją tego typu obiektów, a zarazem najstarszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Zawdzięcza swoje powstanie Henrykowi Siemiradzkiemu, który podarował miastu swój słynny obraz „Pochodnie Nerona”. Dzieło to można podziwiać w odnowionych Sukiennicach w sali poświęconej malarstwu historycznemu. Nadano jej tytuł „Wokół Akademii” i obok prac Siemiradzkiego zobaczyć tam można m. in. płótna Jana Matejki, z „Hołdem pruskim” i „Kościuszką pod Racławicami” na czele. Po sąsiedzku prezentowane jest malarstwo pejzażowe, reprezentowane głownie przez Józefa Chełmońskiego, realistyczne – Aleksandra Gierymskiego. Również tam eksponowane są symboliczne obrazy Adama Chmielowskiego, późniejszego Brata Alberta. O symbolizmie można mówić również w kontekście dzieł Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, a kwintesencją tego kierunku nazywany jest „Szał” Władysława Podkowińskiego. Salę zatytułowaną „ Oświecenie” wypełniają głównie płótna Marcelego Bacciarellego, a sala „Romantyzm. W stronę sztuki narodowej” zawiera dzieła Piotra Michałowskiego. Choćby dla nich warto odwiedzić Galerię, ponieważ zachowało się niewiele prac tego znakomitego malarza i oglądanie ich w oryginale stanowi prawdziwą ucztę dla oka i ducha.