Sukiennice pod ziemią

Sukiennice pod ziemią

Zakończenie remontu Sukiennic zbiegło się z otwarciem nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Oddział ten nazwano Podziemiami Rynku w Krakowie i zajmuje on powierzchnię ok. 6 tys. m2 pod płytą Rynku Głównego. Wejście do ekspozycji mieści się w Sukiennicach i od momentu otwarcia ustawiają się przed nim długie kolejki. Pomysł na utworzenie pod płytą Rynku muzeum powstał podczas wykonywania na tym terenie prac archeologicznych. Mimo ogromnej popularności i frekwencji, przedsięwzięcie to budzi sporo kontrowersji. Okazało się, że oczekiwania co do obfitości materiału historycznego uzyskanego podczas wykopalisk były nadmierne w stosunku do realnych rezultatów. Narodziła się więc koncepcja, aby niedostatek autentycznych eksponatów uzupełnić rekonstrukcjami i efektami multimedialnymi. Jako atrakcja turystyczna i rodzaj widowiska, ekspozycja owa spełnia swoje zadanie. Wątpliwości środowisk muzealniczych budzą natomiast proporcje pomiędzy autentykiem, a rekonstrukcją i wizualizacją. Multimedia powinny uzupełniać autentyk, a nie zastępować go. W momencie kiedy proporcje te przechylone są zdecydowanie na niekorzyść oryginału, powstaje pytanie, czy w takim wypadku można jeszcze mówić o muzeum? Na przykład – jaki sens ma pokazywanie zwiedzającym sztucznych szkieletów, podczas gdy w tym miejscu, wbrew oczekiwaniom, żadnych pochówków nie odnaleziono.