Znaczenie historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Znaczenie historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najstarszą szkołą wyższą w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński znajdujący się w Krakowie. Jest on również jednym z najstarszych tego przeznaczenia budynków na świecie. Historycznie nazywany był niegdyś Akademią Krakowską, Szkołą Główną Koronną, Szkołą Główną Krakowską, a także Uniwersytetem Krakowskim. Jednak pierwszą nazwą jest tutaj Studium Generale i to nazewnictwo obowiązywało na początku istnienia tej uczelni, czyli miało to miejsce za panowania króla Kazimierza III Wielkiego. Uniwersytet ów to kompleks ponad 100 budynków w Krakowie! Podzielone one są na kampusy. Głównym budynkiem jest tutaj Collegium Novum, ale nie mniej ważny jest Collegium Maius. Uczelnia ta ma duże znaczenie historyczne. Powstała w 1364 roku i przez trzy stulecia uznawana była za jeden z najznamienitszych ówczesnych uniwersytetów na świecie. Jeżeli chodzi o architekturę, to mówimy tutaj o gotyku i renesansie i charakter tych stylów znajdujemy w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kompleks może poszczycić się dziesięcioma muzeami historycznymi, co może przyciągnąć wielu turystów. Poza tym uczelnia ma status zabytku, a warto również wspomnieć, że studiowały tu tak znamienite postaci, jak Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, czy też Mikołaj Rej. Zatem zwiedzając Kraków warto poświęcić trochę czasu na odwiedzenie murów tej słynnej uczelni.